Hvem hjelper vi?

Familiestøtten er en frivillig organisasjon og et lavterskel tilbud som hjelper vanskeligstilte barnefamilier. Vi dømmer ikke og du kan være anonym. Vi er en hjelpende hånd for de som ikke har noen rundt seg som kan hjelpe. 

Familiestøtten

 

Dette hjelper vi med

Vi vet at livet kan by på ulike utfordringer. Vi har mange frivillige med ulik bakgrunn og erfaring, som kan hjelpe på forskjellige måter. 

Vanskelig økonomisk situasjon

Vi hjelper vanskeligstilte barnefamilier over en "kneik". Vi leverer mat og klær.

Økonomisk rådgivning

Vi bistår med økonomisk rådgivning og hjelp til søknader hos nav osv. 

Vold i nære relasjoner

Vi bistår med råd, hvem du skal henvende deg til og vi har samarbeid med advokater med lang erfaring innenfor fagfeltet.

Utdeling av mat og klær

Vil du hjelpe oss? Vi blir glade for alle bidrag.

Vipps: 530389

Kontonr: 32082540805