Familiestøtten er en frivillig organisasjon som hjelper vanskeligstilte barnefamilier i Bergen. Vi kan hjelpe med mat, klær og nødvendige artikler. Vi bistår også med økonomisk veiledning og gode råd for deg som lever i vanskelige relasjoner. 

Til jul hjelper vi med julegaver til familier som trenger det mest. Vi arrangerer også sommerleirer til sommeren.

Vi er rundt 90 frivillige som stiller opp for vanskeligstilte familier i Bergen. 

Vil du hjelpe oss å hjelpe? Send oss gjerne en mail.